Aktualności

Branża ubezpieczeniowa podsumowała rok 2016. Składki OC wzrosły o 39 proc., odszkodowania o 14 proc.

O 39 proc. więcej pieniędzy otrzymały od Polaków towarzystwa ubezpieczeniowe z tytułu składek komunikacyjnego OC. Jednocześnie kwota wypłaconych odszkodowań podniosła się o 14 proc. To właśnie m.in. znacznym wzrostem kwot odszkodowań branża tłumaczyła podwyżki składek.
Jak wynika z informacji Polskiej Izby Ubezpieczeń (zrzeszającej wszystkich ubezpieczycieli w Polsce), w 2016 r. towarzystwa ubezpieczeniowe łącznie zebrały z tytułu ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych składki w wysokości ponad 11,6 mld zł. To wzrost aż o 39 proc. w porównaniu z 2015 r., wówczas łączne składki wyniosły 8,4 mld zł.

Jednocześnie w górę poszła kwota wypłaconych z zeszłym roku odszkodowań, jednak tu skala wzrostu jest blisko trzykrotnie niższa. Odszkodowania wypłacone z polis OC wyniosły w 2016 r. blisko 8 mld zł, czyli o ok. 1 mld zł (14 proc.) więcej niż rok wcześniej.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku ubezpieczeń autocasco. Tutaj ubezpieczyciele łącznie pobrali o ponad 19 proc. więcej składek (ok. 6,6 mld zł wobec 5,5 mld zł rok wcześniej), a kwota wypłaconych odszkodowań wzrosła o 8,5 proc. (4,2 mld zł wobec 3,9 mld zł).

Wypłaty odszkodowań i świadczeń rosną, natomiast wzrost składki, jaki miał miejsce w 2016 r., zapobiegł zwiększeniu się straty z ubezpieczenia OC. Należy podkreślić, że wzrost składki zobowiązuje ubezpieczycieli do zawiązywania wyższych rezerw, dlatego pełne efekty podwyżek będą widoczne w rachunkach ubezpieczycieli dopiero po kilku, a czasem kilkunastu miesiącach od ich wprowadzenia. Na dziś rynek OC pozostaje nierentowny, ze stratą 1 mld zł – tłumaczy Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. To właśnie m.in. znacznym wzrostem wypłacanych odszkodowań i świadczeń na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach (oraz ich rodzin) branża tłumaczyła w zeszłym roku podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych. Jak w listopadowym liście do premier Beaty Szydło pisał prezes PIU, na taki stan rzeczy miały wpływ m.in. uchwały Sądu Najwyższego zwiększające zakres ochrony, wytyczne KNF standaryzujące procedury likwidacji szkód czy orzecznictwo sądowe pozwalające członkom rodzin poszkodowanych na ubieganie się o odszkodowania nawet po kilkunastu latach. Inna sprawa, że ubezpieczyciele przez lata byli uwikłani też w wojnę cenową, pod koniec 2016 r. Prądzyński wyliczył, że przez 10 lat ubezpieczyciele z tytułu nierentownych ubezpieczeń OC stracili 6 mld zł.

Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń w 2016 r.

  • 64,9 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne poprzez krajowe obligacje i inne papiery o stałej kwocie dochodu
  • 17,4 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu
  • 1 mld zł podatku dochodowego do budżetu państwa
  • 56 mld zł składek, o 1,7 proc. więcej niż rok wcześniej

Kluczowymi zdarzeniami w 2016 r. na rynku majątkowym były duże szkody związane z uprawami rolnymi. Dzięki ochronie ubezpieczeniowej, możliwe było zrekompensowanie strat w uprawach, wywołanych głównie przez niekorzystne warunki atmosferyczne – wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli 2016 r. z zyskiem 1,9 mld zł (z czego 1,6 mld zł przypada na największego polskiego ubezpieczyciela majątkowego), co stanowi spadek o 24,7 proc.
Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 350 mln zł i był o 56,5 proc. wyższy niż w 2015 r.

Źródło: http://next.gazeta.pl/next/7,151003,21521315,branza-ubezpieczeniowa-podsumowala-rok-2016-skladki-oc-wzrosly.html#BoxBizLinkImgZ30
Źródło: https://piu.org.pl/ubezpieczyciele-wyplacili-poszkodowanym-366-mld-zl/