Produkty

AC

Auto Casco to ochrona Twojego pojazdu przed kradzieżą, wandalizmem, czy zdarzeniami losowymi. W ramach ubezpieczenia AC koszty naprawy szkody zostaną pokryte, a kiedy dojdzie do kradzieży Twojego pojazdu ubezpieczyciel wypłaci Ci finansową rekompensatę.
Ubezpieczenie Auto Casco może zostać zawarte w różnych wariantach likwidacji szkód, jak: Autoryzowany Serwis Obsługi (ASO), Kosztorys lub Sieć Partnerska.
Zakres ubezpieczenia w zależności od ubezpieczyciela może być ustalony w dwóch opcjach – od ryzyk nazwanych lub od wszystkich ryzyk.