Produkty

BLS, CZYLI BEZPOŚREDNIA LIKWIDACJA SZKÓD

Będąc osobą poszkodowaną BLS daje Ci możliwość zgłoszenia szkody u swojego ubezpieczyciela, który zajmie się procedurą likwidacji szkody i wypłatą odszkodowania. W Polsce BLS funkcjonuje od 1 kwietnia 2015 roku, występując w ofercie 8 ubezpieczycieli: Concordia Ubezpieczenia, Ergo Hestia, PZU, Uniqa, Warta, Aviva, Liberty Ubezpieczenia, Gothaer.