Produkty

NNW

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków chroni Ciebie i pasażerów pojazdu w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Z tytułu tego ubezpieczenia otrzymasz odszkodowanie, jeżeli w trakcie użytkowania samochodu doznasz uszczerbku na zdrowiu. Wartość sumy odszkodowania uwarunkowana jest stopniem doznanej krzywdy i kwoty, na jaką jesteś ubezpieczony.