Produkty

OC

Będąc posiadaczem pojazdu mechanicznego masz obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie później niż w dniu jego rejestracji. Ubezpieczenie OC ochroni Twój pojazd w przypadku wystąpienia szkód wyrządzonych w czasie ruchu drogowego, jak: stłuczka, kolizja. Zakres ubezpieczenia reguluje ustawa i w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym jest on taki sam.