Produkty

OCHRONA UTRATY ZNIŻKI

Rozszerzenie dla OC i AC, które gwarantuje Ci zachowanie dotychczasowych zniżek po pierwszej szkodzie. Jeśli w trakcie trwania ubezpieczenia dojdzie do wystąpienia szkody, takie zdarzenie nie będzie skutkować wzrostem składki w następnym roku, bowiem dla swojego dotychczasowego ubezpieczyciela nadal będziesz klientem bezszkodowym. Przy obliczaniu składki na wznowienie ubezpieczenia będzie brana pod uwagę każda kolejna szkoda.