Produkty

Ubezpieczenia majątkowe (dla małych i średnich przedsiębiorstw)

firmowe

Ubezpiecz swoją firmę i zmniejsz ryzyko prowadzenia biznesu

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się nie tylko z ryzykiem rynkowym, ale także z możliwością wystąpienia różnych sytuacji losowych. Jakich? Biuro Twojej firmy zniszczy pożar, nocni rabusie ogołocą magazyn z towarów lub z lokalu Twojego przedsiębiorstwa dojdzie do zalania pomieszczenia znajdującego się na niższej kondygnacji, w wyniku czego niezadowolony sąsiad zgłosi się do Ciebie z roszczeniem o naprawę wyrządzonych mu szkód.

UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW

Rekompensuje straty wynikające ze szkód w mieniu, które powstały na skutek pożaru i innych zdarzeń losowych, takich jak.: opady i wyładowania atmosferyczne, powodzie, huragany, zalania poprzez uszkodzenie sieci wodociągowych,...

Dowiedz się więcej
UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

Obejmuje szkody związane z utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem przedmiotu ubezpieczenia, które powstały wskutek rabunku lub kradzieży z włamaniem (dokonanych lub usiłowanych). Za kradzież z włamaniem uważa się, co do...

Dowiedz się więcej
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Ze względu na specyfikę sprzętu elektronicznego użytkowanego w firmie, ubezpieczenie wyposażenia tego rodzaju posiada znacznie szerszy zakres niż standardowe ryzyko ogniowe i kradzieżowe. Wybrany ubezpieczyciel ubezpiecza przenośny i stacjonarny...

Dowiedz się więcej
UBEZPIECZENIE CARGO

Zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w transportowanym mieniu (towarze) zarówno w kraju, jak i zagranicą wszystkimi środkami transportu. Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju ładunki, zwłaszcza: towary, surowce, półprodukty...

Dowiedz się więcej
UBEZPIECZENIE MASZYN OD AWARII I USZKODZEŃ

Ochrona wynikająca z ubezpieczenia ma na celu zrekompensowanie strat powstałych wskutek awarii mechanicznej lub uszkodzenia Twojej maszyny: w trakcie jej pracy i postoju, podczas demontażu i ponownego montażu urządzenia, ...

Dowiedz się więcej
UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZEŃ

Jego celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed skutkami uszkodzenia szyb i innych przedmiotów szklanych. Ubezpieczenie to gwarantuje szybką wymianę pękniętego albo stłuczonego oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego znajdującego się w...

Dowiedz się więcej
UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU (BI)

Poza stratami bezpośrednimi w majątku, szkoda spowodowana zdarzeniem losowym, może spowodować straty pośrednie, związane z utratą korzyści finansowych. Ubezpieczenie mienia pokrywa koszty związane z odtworzeniem zniszczonej własności, jednak nie...

Dowiedz się więcej
UBEZPIECZENIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI

Ubezpieczenie obejmuje zwiększone koszty poniesione celem minimalizacji zakłóceń prowadzenia działalności gospodarczej Twojej firmy, powstałe w związku z zajściem szkody w ubezpieczanym mieniu. Zakres ochrony uwzględnia, np.: poniesione wydatki z...

Dowiedz się więcej
UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY

Celem tego ubezpieczenia jest kompleksowa ochrona mienia w trakcie realizacji prac budowlanych, czyli do czasu przekazania obiektu inwestorowi. Ubezpieczenia ryzyk budowy nie należy mylić z ryzykiem OC. W...

Dowiedz się więcej
UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANYCH

Celem tego ubezpieczenia jest pokrycie szkód materialnych, które powstały z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od Ubezpieczonego. Jakiego rodzaju są to szkody? To utrata, uszkodzenie lub zniszczenie maszyn i sprzętu...

Dowiedz się więcej
UBEZPIECZENIE OC CZŁONKÓW ZARZĄDU I KIEROWNICTWA D&O

Władze spółki ponoszą osobistą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za szkody wyrządzone spółce, akcjonariuszom oraz osobom trzecim i które są spowodowane uchybieniami przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnionych funkcji Konsekwencje finansowe...

Dowiedz się więcej
UBEZPIECZENIE WYCOFANIA PRODUKTU Z RYNKU

Bezpośrednie i pośrednie koszty wycofania produktu z rynku, które mogą ponieść zarówno producenci, jak i dystrybutorzy, często sięgają wysokich kwot. Aby uniknąć niechcianych kosztów warto wdrożyć w swojej firmie...

Dowiedz się więcej
UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POSIADANIA MIENIA

Zgodnie z założeniami ubezpieczenia OC ubezpieczyciel przejmuje na siebie ekonomiczne skutki szkód w mieniu i na osobie, które zostały wyrządzone osobom trzecim lub kontrahentom Twojej firmy. Warunek stanowi tutaj...

Dowiedz się więcej