Produkty

Ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych

ikonka_1

Pomyśl o ubezpieczeniu
i korzystaj z uroków podróżowania!

Udając się w zagraniczną podróż nie należy bagatelizować zakupu ubezpieczenia. W trakcie wyjazdu może się wiele wydarzyć, a koszty leczenia za granicą są niestety bardzo drogie.

Ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych obejmuje, m.in.:

  • pokrycie Kosztów Leczenia (KL),
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
  • ubezpieczenie Bagażu Podróżnego (BP)
  • ubezpieczenie Sprzętu Sportowego (SP).
KOSZTY LECZENIA

Ubezpieczenie to zapewnia całkowity zwrot kosztów leczenia lub ich pokrycie w placówce medycznej, ale nie tylko... To także zwrot kosztów związanych z: leczeniem farmakologicznym (leki, środki ortopedyczne i pomocnicze,...

Dowiedz się więcej
NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Ubezpieczenie turystyczne od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje ochronę w momencie wystąpienia nieszczęśliwego wydarzenia, na skutek którego poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. Wartość wypłaconego ubezpieczenia jest uwarunkowana wielkością...

Dowiedz się więcej
OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pokrywa koszty strat wyrządzone zarówno osobom trzecim, jak i te powstałe na skutek uszkodzenia mienia. Ubezpieczenie to jest zalecane podróżującym z dziećmi, ze zwierzętami, czy turystom...

Dowiedz się więcej
BAGAŻ PODRÓŻNY

Ubezpieczenie bagażu podróżnego daje Ci gwarancję ochrony w razie jego zniszczenia, uszkodzenia czy całkowitej utraty. Ubezpieczyciel w ramach tego ubezpieczenia zwróci Ci koszty naprawy Twojego bagażu lub, w przypadku...

Dowiedz się więcej
SPRZĘT SPORTOWY

Ubezpieczenie sprzętu sportowego obejmuje go ochroną w przypadku zniszczenia lub całkowitej utraty. W ramach ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci Ci koszty naprawy sprzętu lub wypłaci środki na zakup nowego.

Dowiedz się więcej